DRAINVAC

system centralnego odkurzania z automatycznym odpływem zanieczyszczeń do kanalizacji

Jak działa system centralnego odkurzania z automatycznym odpływem zanieczyszczeń do kanalizacji?

Podczas gdy urządzenie pracuje, strumień wody wtryskiwany jest przez mikser do trójnika przez, który transportowany jest kurz, zanieczyszczenia automatycznie mieszają się z wodą opadając na dno zbiornika. Po 15 minutach użytkowania odkurzacza urządzenie zatrzymuje się i automatycznie opróżnia do systemu kanalizacyjnego w ciągu max. 10 sekund. Po tym cyklu urządzenie samoczynnie uruchamia się i jest gotowe do dalszej eksploatacji. Mechanizm ten jest powtarzany tak długo, jak długo urządzenie pracuje. Po skończonej pracy odkurzacz automatycznie spuszcza wodę do odpływu kanalizacyjnego, tak by zbiornik był zawsze czysty.

Czyszczenie rurociągu i węża ssącego:

  1. Należy odkręcić kurek ciepłej wody przy zlewie.
  2. Przytrzymujemy wąż pod wodą, aby mógł zasysać wodę nieprzerwanie przez 30 sekund.
  3. Zakręcamy wodę i pozwalamy, aby nasz system zasysał suche powietrze przez kolejne kilka minut.
  4. Te czynności należy powtórzyć dla wszystkich wlotów znajdujących się w pomieszczeniach.

Częstotliwość wykonywania w/w czynności:

  • Budynki mieszkalne - raz w miesiącu
  • Budynki komercyjne – raz na tydzień
2012-11-14_P300.pdf 2012-11-14_P400.pdf 2012-11-14_P400.pdf 2012-11-14_P600_LR.pdf